Kontakty

Jedáleň Lokálka

Železničná stanica Petržalka
Kopčianska 1, Bratislava Petržalka

Otváracie hodiny:

Po - Pia 11:00 - 14:00

zodpovedný vedúci:
Branislav Detvan
bdetvan@gmail.com
0904 428 533 (neslúži na objednávanie obedov)

Bufet Lokálka

Budova polikliniky Šustekova 2
Bratislava Petržalka

Otvarácie hodiny:
Po – Štv : 7:30 – 15:30
Pia : 7:30 – 14:30

zodpovedný vedúci:
Branislav Detvan
bdetvan@gmail.com
0904 428 533

Prevádzkuje BM Bros s.r.o.

Očovská 4, 851 02 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 68057/B

Vaše inšpiračné podnety očakávame na:

bdetvan@gmail.com